Regulamin Fitness Klub ACTIV

ważny od 01.10.2019 rok ZASADY OGÓLNE 1. Każdy Klient Fitness Klubu ACTIV zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, posiadające ważny karnet, kartę benefitową (Benefit, FitProfit, OK System) lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia. 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. 4. Zajęcia fitness trwają 55 minut, joga i air joga 60 minut. 5. Przed wejściem na salę na zajęcia fitness obowiązuje zmiana obuwia, przeznaczonego do ćwiczeń (innego niż przyszło się do klubu - nawet w ciepłych porach roku). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach. 6. Karnet jest ważny przez określony okres od daty zakupu lub innej daty przyszłej. Należy przestrzegać ważności karnetów - karnety, które straciły ważność nie będą honorowane. 7. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet oraz nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów. 8. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami. 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione. 10. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w niektórych zajęciach (AIR JOGA i MODELOWANIE KOBIECEJ SYLWETKI) należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji w aplikacji lub fitness klubie lub sms-em na numer 607 086 015. Pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut Fitness Klub ACTIV nie gwarantuje miejsca w grupie. 11. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa nie można brać udziału w zajęciach. 12. Podczas zajęć fitness z użyciem mat - zalecamy przynosić ze sobą ręcznik (zwłaszcza w upalne dni, ze względów higienicznych). 13. Na zajęciach JOGI ćwiczy się na boso lub ewentualnie w skarpetkach. 14. Fitness Klub ACTIV zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, a Klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu. 15. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek Klubu ACTIV. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom. 16. Rozkład zajęć Fitness Klubu ACTIV dostępny jest nafacebook, stronie www.fitnessactiv.pl oraz w Recepcji Fitness Klubu przy ul. Krasińskiego 48 w godzinach zajęć. Na prośbę Klientki jest możliwość przesyłania grafiku pocztą mailową. 17. Płatność za karnety/zajęcia - tylko gotówką według aktualnego cennika. 18. Fitness Klub ACTIV oferuje zniżki szkolne, studenckie i dla emerytów za okazaniem ważnej legitymacji. Zniżki dotyczą osób uczących się poniżej 25 roku życia. ZASADY DOTYCZĄCE REZERWACJI AIR JOGI I MODELOWANIA KOBIECEJ SYLWETKI 1. Na zajęcia AIR JOGA i MODELOWANIE KOBIECEJ SYLWETKI należy zarezerwować sobie miejsce przy użyciu aplikacji Gymsteer lub poprzez stronę internetową. 2. Rezerwacja miejsca jest zobowiązująca. 3. Anulować rezerwację można do 4 h przed zajęciami. Po trzech lub więcej brakach anulacji wejścia na zajęcia, system automatycznie kasuje wejście z karnetu. ZASADY WAŻNOŚCI KARNETÓW 1. Karnet jest ważny na dany okres od daty zakupu lub innej daty przyszłej. Po upływie tego terminu system nie akceptuje wejść. 2. Każdy karnet można zawiesić samodzielnie lub w klubie z wyprzedzeniem: a) Karnety ważne 1 miesiąc można zawiesić 1 raz na maksymalnie 7 dni b) Karnety ważne 2 miesiące można zawiesić 2 razy na łącznie 14 dni c) Karnety ważne 3 miesiące można zawiesić 3 razy na łącznie 21 dni ZASADY UCZESTNICTWA W AIR JOGA 1. W zajęciach może brać udział każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego typu ćwiczeń. 2. Na zajęcia ubieramy się w strój bez ostrych elementów typu sprzączki, ćwieki itp. 3. Przed przyjściem na zajęcia dbamy o higienę osobistą  4. Wskazane są skarpetki oraz koszulki z rękawkami (krótkie lub długie)

Akceptujemy karty